Diğer

12 YAŞINDAKİ BİR ERKEKTE ANOREKSİYA NERVOZA

  • Yasemen Taner
  • Fatih Ünal

Turk J Child Adolesc Ment Health 2004;11(2):75-81

Anoreksiya nervoza (AN) etyolojisinde biyopsikososyal etmenlerin rol oynadığı, ciddi morbidité ve mortaliteye yol açabilen bir yeme bozukluğudur. Bu bozukluğun erkeklerde görülmesi alışılmamış bir durumdur. Bu yazıda 12 yaşında anoreksiya nervoza tanısı konulmuş bir erkek çocukta bu hastalığın ortaya çıkış şekli, klinik belirtileri, tedavisi ve izlemi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anoreksiya nervoza, çocuk, erkek.