Diğer

Asperger Bozukluğu Olan Bir Ergende Bipolar Bozukluk Komorbiditesi"

  • Murat COŞKUN
  • Mücahit ÖZTÜRK

Turk J Child Adolesc Ment Health 2012;19(1):35-41

Asperger bozukluğu (AB) yaygın gelişimsel bozukluk alt tiplerinden birisidir. Sosyal ilişki ve etkileşimdeki yaşam boyu bozulmanın yanı sıra AB olan bireylerde sıklıkla diğer bir takım psikiyatrik bozuklar da görülebilmektedir. Komorbid psikiyatrik bozuklukların varlığı hem klinik tabloyu ve psikososyal işlevselliği kötüleştirmesi açısından hem de tanı ve tedavide ortaya çıkan güçlük/karmaşa açısından oldukça önemlidir. AB olan ergenlerde bipolar bozukluk komorbiditesi hakkında sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu yazıda AB olan ve bipolar bozukluk gelişen bir ergen hastanın klinik özellikleri ve tanısal güçlüklerin tartışılması planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Asperger bozukluğu, komorbidite, bipolar bozukluk