Olgu Sunumu

Atomoksetin ile İlişkili Makülopapüler Döküntü: Olgu Sunumu

10.4274/tjcamh.galenos.2020.65375

  • Nurdan Kasar
  • Çiğdem Yektaş
  • Ali Evren Tufan

Gönderim Tarihi: 16.01.2020 Kabul Tarihi: 05.03.2020 Turk J Child Adolesc Ment Health 2020;27(3):196-198

Makülopapuler ilaç erüpsiyonları; ekzantematöz ilaç reaksiyonları olarak da bilinen en sık ilaç hipersensitivite reaksiyonlarıdır. Kaşıntı, ürtiker, ekzantematöz döküntü, fiks ilaç erüpsiyonları, fotosensitivite, pigmentasyon ve alopesi psikotrop ilaçlara karşı gelişen en sık deri reaksiyonlarıdır. Atomoksetin (ATX) selektif norepinefrin geri alım inhibitörü (SNRI) olup dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tedavisinde Gıda ve İlaç İdaresi onayı alan non-stimülan bir ilaçtır. Düşük affinitede dopamin ve serotonin taşıyıcılarına da bağlanmaktadır. Karın ağrısı, iştah azalması, somnolans, irritabilite, halsizlik, baş dönmesi ve dispepsi ATX’in en sık bildirilen yan etkileridir. Literatürde SNRI ilaçlar ile ortaya çıkan majör deri reaksiyonları nadir olarak bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda DEHB tanısı olan ve ATX tedavisi sırasında doz artışı ile birlikte ilaca bağlı deri reaksiyonu gelişen 8 yaşında bir kız olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: DEHB, atomoksetin, makülopapüler döküntü

Tam Metin (İngilizce)