Diğer

AVRUPA ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE’DE ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ EĞİTİMİ

  • Koray Karabekiroğlu
  • Ayten Erdoğan
  • Sabri Hergüner
  • Burak Doğangün
  • Nuşin Elçi
  • Adriana Mihai

Turk J Child Adolesc Ment Health 2004;11(2):55-64

Amaç:

Bu yazıda, Avrupa ülkelerindeki psikiyatri ve çocuk ve ergen psikiyatrisi eğitiminin içeriği, süresi, yapısı, eğitime seçilme ve bitirme koşullan ve eğitim sürecinde karşılaşılan sorunların Türkiye ile karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Avrupa Psikiyatri Asistanları Federeasyonu (APAF-European Federation of Psychiatric Trainees) üyesi, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 21 ülkenin temsilcilerinin hazırladığı ve elektronik posta yoluyla bize gönderilen, ülkelerin psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi eğitimi hakkmdaki veriler incelenmiş, ülkemizdeki verilerle karşılaştırılmıştır.

Bulgular:

Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi eğitiminin süresi 4-6,5 yıl arasında değişmektedir. Eğitime seçilme şekli bazı ülkelerde ülke genelinde bir sınavla olurken, bazılarında belirli bir bekleme listesi oluşturulmaktadır, bazılarında da sınavsız kabul söz konusudur. Söz konusu 21 Avrupa ülkesi içinde, Türkiye ile birlikte 15 ülkede asistan karnesi (log-book) uygulamasına başlanmıştır. Dokuz ülkede psikoterapi eğitimi zorunlu olarak eğitimin bir parçası iken, Türkiye ile birlikte 12 ülkede isteğe bağlıdır. Birçok ülkede eğitim süresi içinde pediyatri rotasyonu uygulanmaktadır. 21 ülkenin 12’sinde bitirme sınavı vardır.

Tartışma:

Avrupa ülkelerinde psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi eğitimi, süre, yapı, içerik, seçilme koşullan ve bitirme sınavı uygulaması gibi alanlarda farklı uygulamalar içermektedir. Türkiye’deki eğitim süre, yapı ve içerik açısından Avrupa geneli ile uyumludur. Ancak henüz APAF üyesi ülkeler arasında psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi eğitimi standart değildir. Bu alanda Avrupa ülkeleri arasında uyum ve işbirliğinin gelişmesinde ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesinde Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-Union of European Medical Specialities) ve Avrupa Psikiyatri Asistanları Federasyonu (APAF) gibi uluslar arası birliklerin rolü oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk psikiyatrisi, ergen psikiyatrisi, eğitim, asistanlık, Avrupa, Türkiye.