Diğer

BİR OLGU ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BEBEK GÖZLEMİ SEMİNERLERİNİN PSİKANALİZ VE PSİKOTERAPİ EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

  • Margaret RUSTIN
  • Taner GÜVENİR
  • Aylin ÖZBEK

Turk J Child Adolesc Ment Health 2008;15(2):99-108

Bebek gözlemi seminerleri, dünyanın birçok ülkesinde çocuk ve erişkin ruh sağlığı, psikoterapi ve psikanaliz alanlarında zorunlu eğitim semineri olarak verilmektedir. Bu eğitim süreci, her gözlemcinin bir bebeğin doğumdan itibaren ev ortamındaki fiziksel ve duygusal gelişimini ve aile ile kurduğu ilişkilerini gözlemlediği haftalık gözlemler ve gözlemcilerin sırayla kendi gözlemlerini paylaştıkları seminer toplantıları olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu deneyimin klinik düzeyde sayısız yararı vardır; bebeğin sözsüz ve oyun davranışlarını anlamlandırabilme becerisi geliştiren gözlemci, aynı zamanda konuşamayan ya da oyun oynayamayan çocuğun da anlaşılması konusunda kendini yetiştirme olanağı bulur. Böylece tedavi amacı ile gördüğü çocuk, ergen ya da erişkin hastanın erken dönemine ait/ infantil deneyimlerini daha rahat algılayabilir ya da yapacağı anne-baba görüşmeleri ve aile çalışmalarında ebeveynin çocuğunu algılama biçimini daha sağlıklı değerlendirebilir. Bu yazıda, yaşayarak öğrenme esasına dayalı bu seminerlerin yöntemi, eğitim süreci ve karşılaşılan zorluklar hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: Bebek gözlemi, psikoterapi eğitimi, psikanaliz, bebek ruh sağlığı