Diğer

Cinsel Gelişim Bozukluklarının Psikiyatrik Değerlendirilmesi

  • Şaziye Senem BAŞGÜL
  • Ayla GÜVEN
  • Pınar İŞGÜVEN
  • Metin YILDIZ
  • Heves KIRMIZIBEKMEZ
  • Nurcan CEBECİ
  • Hamit OKUR

Turk J Child Adolesc Ment Health 2011;18(3):175-183

Amaç:

Cinsel gelişim bozukluğu gonadlarla iç ve/veya dış genital yapının uyumsuz olmasıdır. Bu durum dış genital organların farklı görünmesinin yanı sıra meme gelişimi, kıllanma gibi ikincil cinsiyet özelliklerinin yetiştirildiği cinsiyetten farklı gelişmesine ve doğurganlıklarını sağlayan süreçlerin etkilenmesine neden olabilmektedir. Çalışmamızda olgu örnekleri ile cinsel gelişim bozukluklarının takip ve tedavi sürecinin incelenmesi hedefl enmiştir.

Yöntem:

Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesinde cinsel gelişim bozukluğu tanısı ile takip edilen yedi olgunun cinsiyet tayini ve cinsel kimlik gelişim süreci tartışılmıştır.

Sonuçlar:

Olguların üçü cinsel kimlik sorunu nedeni ile takibe alınmıştır. Üçünün ailesine destek verilmiştir. Birinin ise takibine ara verilmiştir.

Tartışma:

Cinsel gelişim bozukluklarının tanı, takip ve tedavisinde multidisipliner yaklaşım önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel gelişim bozukluğu, psikiyatri, endokrin, cerrahi.