Diğer

Cinsel İstismara Uğrama İddiası ile Başvuran Bir Olgu: Yapay Bozukluk ve Diğer Ayırıcı Tanılar

  • Mehmet ÇOLAK
  • Efser KERİMOĞLU

Turk J Child Adolesc Ment Health 2011;18(1):59-66

Yapay Bozukluk’ta (YB) hastalar fi ziksel ya da ruhsal bulgu ya da belirtileri istemli olarak ortaya çıkarmaktadır. Bu bozukluğun altında yatan motivasyon hasta rolünün benimsenmesidir. Cinsel istirmara uğradığını söylemesi nedeniyle kliniğimize getirilen 9 yaşındaki erkek çocuğa, yapılan değerlendirmeler sonucunda DSM-IV’e göre yapay bozukluk tanısı konmuştur. Bu olgu sunumunda YB ve ek psikiyatrik bozuklukları olan bir olgu sunularak, DSM-IV tanı sınıfl amasında yer almayan “Aşırı Stres Bozukluğu Başka Yerde Tanımlanmamış” tanısı ve ayırıcı tanı tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yapay bozukluk, cinsel istismar, çocuk psikiyatrisi