Diğer

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ERKEK ÇOCUKLARDA İŞİTSEL OLAYLA İLGİLİ POTANSİYELLER

  • Özgür Yorbık
  • M. Fatih Özdağ
  • Pınar Kırmızıgül
  • Ümit H. Ulaş
  • Kemal Hamamcıoğlu
  • Okay Vural

Turk J Child Adolesc Ment Health 2004;11(1):44-49

Amaç:

Bu çalışmanın amacı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuk ve ergenlerin parietal ve frontal alanlardaki P1, N2 ve P3 dalgalarının amplitüd ve latenslerini sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırmaktır.

Yöntem:

Kırküç DEHB olan ve 23 sağlıklı çocuğun paryatal ve frontal bölgelerdeki olayla ilgili potansiyel latensleri [paryatal P3 (PP3L), P1 (PP1L), N2 (PPN2L); frontal P1 (FP1L), N2 (FN2L), P3 (FP3L)] ve amplitüdleri [paryatal P3 (PP3A), P1 (PP1A), N2 (PN2A); frontal P1 (FP1A), N2 (FN2A), P3 (FP3A)] işitsel oddball paradigm görevi sırasında kaydedilmiştir.

Bulgular:

DEHB olan çocuklarda, normallere göre, PP3L ve FP3L önemli derecede uzun, PP3A, FN2A ve FP3A ise küçüktü (tüm p değerleri <05). PP1L, PP1A, PN2L, PN2A, FP1L, FP1A ve FN2L parametreleri bakımından iki grup arasında farklılık saptanmadı.

Tartışma:

DEHB grubundaki daha küçük P3 amp- litüdü ve uzun P3 latensi işleyen belleğin yenilenmesindeki sorunlara işaret edebilir. DEHB olan çocuklarda daha küçük N2 amplitüdü frontal inhibisyondaki yetersizlikleri gösterebilir. Bu bulgular DEHB'nin frontal disfonksiyon ile birlikte olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, olayla ilgili potansiyeller, P3, P1, N2