Diğer

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Anne Babalarında Psikolojik Belirtiler ve Aile İşlevselliği

  • Cem GÖKÇEN
  • Esin ÖZATALAY
  • E. Çığıl FETTAHOĞLU

Turk J Child Adolesc Ment Health 2011;18(2):95-104

Amaç:

Bu çalışmada Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocukların ebeveynlerindeki psikolojik problemlerin ve bu ailelerin aile işlevselliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışmaya DSM-IV kriterlerine göre DEHB tanısı alan 6-17 yaş arası 43 çocuğun anne babası alınmıştır. Kontrol grubu olarak da DSM-IV’e göre DEHB ve Yıkıcı Davranım Bozukluğu (YDB) tanıları dışlanan 6-17 yaş arası 38 çocuğun anne babası alınmıştır. Her iki grubun anne babalarına psikolojik belirtilerinin saptanması amacıyla Ruhsal Belirti Tarama Listesi (SCL-90) ve aile işlevselliğinin değerlendirilmesi amacıyla Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) verilmiştir.

Sonuçlar:

DEHB’li çocukların hem anne hem babaları kontrol grubu anne babalarına göre daha fazla ruhsal belirtiye sahiptir. Aile işlevselliğinde ise DEHB’li çocukların ailelerinde problem çözme, roller, gereken ilgiyi gösterme ve genel fonksiyon alt ölçeklerinde kontrol grubuna göre bozuk işlevsellik saptanmıştır.

Tartışma:

DEHB’den ziyade eşlik eden YDB eşhastalanımı, aile işlevleri anne babaların psikopatolojisini daha olumsuz etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, aile işlevselliği, ebeveyn psikopatolojisi.