Diğer

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanili Çocuklarda Yaşam Kalitesi: Bir Gözden Geçirme

  • Nihal YURTERİ ÇETİN
  • Aynur AKAY

Turk J Child Adolesc Ment Health 2014;21(2):139-152

Amaç:

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) dünya genelinde yaklaşık % 5 olarak bildirilen yaygınlığı, olguların ve ailelerinin yaşam kaliteleri üzerindeki büyük etkileri nedeniyle önemli, süreğen bir nöro-psikiyatrik bozukluktur. Yaşam kalitesinin, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi’nde bir tedavi değerlendirme aracı olarak önemi giderek artmaktadır. Bu gözden geçirme yazısının amacı: DEHB’nin, bu tanıyı alan çocuk ve ergenlerin yaşam kalitesi üzerine etkisini tartışmaktır.

Yöntem:

PubMed, Medline ve PsycINFO ve Türkçe veri tabanlarında 1997-2013 yılları arasında yayınlanmış DEHB tanılı çocuk ve ergenlerde yaşam kalitesi ile ilgili tüm makaleler taranmıştır.

Sonuçlar:

DEHB’de, hem özbildirim hem de ebeveyn bildirimleri göz önüne alındığında; yaşam kalitesinin bileşenleri olan duygusal, sosyal, akademik işlevsellik ve bunların sonucu olan “psikososyal sağlık” önemli ölçüde etkilenmektedir. Ebeveynler çocuklarıyla ilgili olarak çocuklarının aktardığından daha düşük yaşam kalitesi bildirmektedirler.

Tartışma:

DEHB’nin değerlendirme ve tedavi süreçlerinde yaşam kalitesinin de ölçümü, çocuk ve ergenlerin hangi alanlarda zorlandığını saptamak açısından yararlı bir yöntemdir. Bu şekildeki bir biyo-psiko-sosyal yaklaşım tedavi stratejilerimizi geliştirebilir.

Anahtar Kelimeler: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Yaşam Kalitesi, Psikososyal Sağlık