Özgün Araştırma

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu veya Anksiyete Bozukluğu Olan Çocukların Uyku Alışkanlıklarının Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması

  • Yusuf ÖZTÜRK
  • Gonca Özyurt
  • Aynur Akay

Gönderim Tarihi: 17.03.2017 Kabul Tarihi: 12.05.2018 Turk J Child Adolesc Ment Health 2018;25(1):5-16

Amaç:

Çalışmamızda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), anksiyete bozuklukları (AB) tanısı olan çocukların uyku sorunları ve alışkanlıkları açısından kendi içinde ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışmaya 8-12 yaşları arasında 61 DEHB ve 42 AB tanılı olgu ve hastanelerin diğer kliniklerine başvuran yaş ve cinsiyet olarak benzer 87 çocuk katılmıştır. Çalışmada Okul Çağı Çocukları Için Duygulanım Bozuklukları Ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi Ve Yaşam Boyu Sürümü (ÇDGŞG-ŞY), Du Paul DEHB Değerlendirme Ölçeği ve Çocuklarda Anksiyete Bozukluklarını Tarama Ölçeği (ÇATÖ) çocuk ve ebeveyn formu verilmiştir. Çocuklarda uyku alışkanlıkları, Çocuklar İçin Uyku Alışkanlıkları Anketi ile değerlendirilmiştir.

Sonuçlar:

Yatma zamanı direnci, uykuya dalmanın gecikmesi, uyku süresi, uyku kaygısı, gece uyanmaları, parasomnialar, gün içinde uykululuk ve uyku sorunları açısından karşılaştırıldığında üç grup arasında istatistiksel anlamlılık bulunmuştur. AB ve DEHB grubu sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında; her iki grupta da uykuda solunum bozulması dışındaki uyku alışkanlıkları açısından anlamlı yüksek puanlar elde edilmiştir.

Tartışma:

Çalışmamızda DEHB ve AB grubundaki uyku alışkanlıklarındaki sorunları sağlıklı kontrollere göre yazına benzer şekilde fazla bulunmuştur. Ancak daha geniş örneklemli ve daha objektif ölçümlerle yapılan çalışmalar bu alanda daha fazla bilgi sahibi olmamıza olanak sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, anksiyete bozukluğu, uyku alışkanlıkları