Diğer

Ebeveynlik Öğrenilebilir Mi? Bir Olgu Sunumu

  • Burcu ARKAN
  • Taner GÜVENİR

Turk J Child Adolesc Ment Health 2011;18(2):135-144

Dünyanın çeşitli ülkelerinde erken çocukluk gelişimi ve eğitimini desteklemek üzere farklı anne baba eğitimi program modelleri uygulanmaktadır. Pek çok ülkede uygulanmakla birlikte bu konuda en kapsamlı anne baba eğitimi programları Amerika, İngiltere ve Avustralya’da yapılmaktadır. Son yıllarda bu ülkelerde yapılan çalışmaların sonuçları Üç P Anne Baba Eğitimi Programının (Positive Parenting Program-Triple P) en etkin ve kalıcı anne baba eğitimi programı olduğunu göstermiştir. Bu yazıda bir olgu örneği yardımı ile davranış sorunları olan bir ergenin anne ve babasına uygulanan Üç P Anne Baba Eğitimi Programı’nın türlerinden biri olan Ergen Üç P Anne Baba Eğitimi Programı’na ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Üç P Anne Baba Eğitimi Programı, anne baba eğitimi, davranış sorunları.