Editörden

Editörden

  • Neslihan İnal

Turk J Child Adolesc Ment Health 2020;27(3):0-0

Sayın Meslektaşlarım ve Alanımızın Değerli Profesyonelleri,

Oldukça sıra dışı geçen 2020 yılının son sayısını sizlerin yararlanımına sunuyoruz. Kış aylarından itibaren tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini gösteren Covid-19 pandemisinin psikososyal sonuçlarının çocuk ve ergen ruh sağlığına olan etkileri dergimizin halen odak konuları arasındadır. Bu konudaki çalışmaları değerlendirmeye devam etmekteyiz.

Bununla birlikte kanıta dayalı ve iyi desenlenmiş çalışmalardan gelen bilimsel verilerin klinik pratiğimize katkısı ve bilimin topluma yaygın etkisinin sağlanması anlayışı ile bu sayıda çocukluk çağının en önemli psikiyatrik bozukluklarından olan otizmle ilgili etiyolojik çalışmalara yer verdik. Aynı zamanda erken tanı ile birlikte erken eğitimin gelecek yıllara olan güçlü yatırımı nedeniyle eğitsel modellerin gözden geçirilmesinin oldukça yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Bu sayıda aynı zamanda çocuk ve ergen psikiyatrisi bilimsel yazınında oldukça popüler olan yavaş bilişsel tempo ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanılarına açıklık getiren ilginç bir çalışma yer almaktadır. Diğer makalelerin yine klinik ilgi odağı olan bozukluklarla ilgili çalışmalar olmasının okuyucuya pek çok katkı sağlayacağı kanısındayız.

Geçtiğimiz yıl boyunca dergimize gönderdikleri çok değerli ve önemli çalışmaları için tüm yazarlarımıza, olağanüstü titizlik ve özveri ile çalışan başta vekil editörüm Prof. Dr. Ali Evren Tufan olmak üzere tüm editörlerime ve değerli hakemlerime şükranlarımı sunarken hepimize 2020’yi aratmayacak güzel bir yeni yıl dilerim.

Editör
Prof. Dr. Neslihan İnal