Editörden

Editörden

Turk J Child Adolesc Ment Health 2021;28(1):0-0

Merhaba Sevgili Meslekdaşlarım ve Alanımızın Değerli Profesyonelleri

Her geçen gün yeni zorluk ve travmalarla uğraştığımız bugünlerde geleceğimizin güvencesi olan çocuk ve gençlerimizin ruhsal sağlığını korumak ayrı bir zaruret olarak önemini korumaktadır. 2021 yılının ilk sayısı da oldukça zengin bir araştırma içeriği ile çocuk ve gençlerimizin tedavisi ve koruyucu ruh sağlığında önemli katkılar sağlayacaktır.

Çocukların cinsel istismarı ciddi bir dünya sağlık sorunudur. Tüm dünyada yayınlanan bir 2011 verisine göre kızların %18’i ve erkeklerin %8’i bu sorundan etkilenmektedir. Bu alanda sağlık çalışanları tarafından bu sorunun tanınmasını artırmak ve bu sorunla karşılaşan çocuk ve gençlerle nasıl yardım edileceği incelenmesi gereken bir konudur. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü sağlık çalışanları için bir rehber yayınlamıştır. Dergimizde yayınlanan çalışmalarla ailelerle nasıl çalışılabileceği ve alınan beyanın nasıl değerlendirileceği yolunda pek çok yeni bilgi bilimsel yazına kazandırılmaktadır.

Alkol ve madde kullanım bozuklukları özellikle ergenlik döneminde başladıklarında oldukça ciddi sonuçlara neden olabilen sorunlardandır. Bu yönleriyle artık alanımızda daha fazla çalışılması gerekli konular içine girmişlerdir. On beş-yirmi dört yaş arası ölümlerde (intihar, kaza ya da cinayet) %50 civarında madde ve alkol kötüye kullanımı eşlik etmektedir. Gençlerde alkol ve madde kullanımı tipik olarak deneme, bazı sorunları bastırmak için devam, düzenli kullanım ve en son bağımlılık basamakları ile ilerlemektedir. Alkolün gençlerde depresyon, anksiyete ya da sosyal beceri güçlüklerinin çözümü yönünden kullanımı oldukça sıktır. Alkol ve tütün kullanımı diğer alışkanlıklar için kapı oluşturdukları için küçümsenmemelidir. Ergenlik çağında prososyal etkinlikte sorun yaşayan ve aile öyküsü olan gençlerimize daha dikkatli yaklaşmamız gerekmektedir.

Dergimiz uzmanlık alanımızla ilgili bilimsel yazına katkı verebilecek her türlü iyi tasarlanmış araştırmaya yer verirken özellikle güncel ve daha fazla çalışılması gerekli alanlarda da yapılmış değerli çalışmalarla yoluna devam etmektedir. Tüm yazarlarımıza, hakemlerimize ve editörlerimize şükranlarımı sunarken keyifli okumalar dilerim.

Baş Editör

Prof. Dr. Neslihan İnal