Diğer

Enkoprezisi Olan Bir Ergene Psikodinamik Yaklaşım

  • Hatice ÜNVER
  • Dilara Bingöl KARAGÖZ
  • Abdullah ALKAŞI
  • Nursu ÇAKIN MEMİK
  • Ayşen COŞKUN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2016;23(3):241-245

Çocuk psikiyatrisi polikliniklerine en sık başvuru nedenlerinden biri olan enkoprezisin erkek hastalarda daha sık görüldüğü, ergenlik döneminde de devam edebildiği ve pek çok psikiyatrik hastalıkla binişik bulunabildiği bilinmektedir. Enkopreziste hastalığın sürmesine neden olan bilinç dışı süreçler ve psikososyal etkenler değerlendirildiğinde elde edilen veriler tedavi sürecine önemli düzeyde katkı sağlamaktadır. Bu olgu sunumunda ikincil enkoprezisi olan bir ergen hastanın psikodinamik yaklaşımla değerlendirilmesi ve takip süreci ele alınmıştır. Bu olgu aracılığıyla enkoprezis ile başvuran hastaların giderek süregen hale gelen belirtilerini ve tedaviye karşı oluşan dirençlerini anlamamıza yarayan psikodinamik bağlantıların önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enkoprezis, ergen, psikodinamik yaklaşım