Diğer

ERGENLERDE MAJOR DEPRESYON: RİSK ETKENLERİ, KORUYUCU ETKENLER VE DAYANIKLILIK

  • Esra TAŞĞIN
  • Füsun ÇUHADAROĞLU ÇETİN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2006;13(2):87-94

Amaç:

Bu gözden geçirme yazısında ergen depresyonunda risk etkenleri, koruyucu etkenler ve dayanıklılık özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Ergen depresyonunda risk etkenleri ve koruyucu faktörlerle ilgili yayınlar yazından taranmış, değerlendirilmiş ve tartışılmıştır.

Sonuçlar:

Ergen depresyonu, oluşumu için biyolojik ve çevresel risk etkenlerinin birlikte rol oynadığı çok etkenli bir hastalıktır. Fakat belirlenmiş olan risk etkenlerine maruz kalan her ergende depresyon ortaya çıkmamaktadır. Bu ergenlerde kişisel, ailevi ve çevresel değişkenlerin yol açtığı koruyucu etkenler bulunmaktadır.

Tartışma:

Ergen depresyonun erken tanınması ve yüksek riskli gruplarda dayanıklılık ve koruyucu etmenlerin belirlenmesi ile yapılacak önleme çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: ergen, depresyon, risk etkenleri, koruyucu etkenler, dayanıklılıkû