Diğer

Ergenlerin Duygu Düzenleme Güçlüklerinin, Annelerinin Duygu Düzenleme Güçlükleri ve Çocuk Yetiştirme Davranışları ile İlişkisi

  • Dilek SARITAŞ
  • Tülin GENÇÖZ

Turk J Child Adolesc Ment Health 2011;18(2):117-126

Amaç:

Bu araştırmanın amacı, annelerin kendi duygu düzenleme güçlükleri ve çocuk yetiştirme davranışlarının, ergenlerin duygu düzenleme güçlükleri ile ilişkisini araştırmaktır. Bununla birlikte, ergen ve anne beyanına göre ergenlerin duygu düzenleme güçlükleri karşılaştırılarak farklı kaynaklardan bilgi edinmenin önemi de araştırılacaktır.

Yöntem:

Araştırmada, lise 1. sınıf öğrencisi olan 595 ergen ile 365 anne yer almıştır. Ergenler için oluşturulan anket bataryasında, Duygu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği ve annelerini değerlendirmek üzere Çocuk Yetiştirme Davranışları Ölçeği yer almaktadır. Anneler için oluşturulan anket bataryasında ise kendileri ve çocukları için dolduracakları Duygu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği bulunmaktadır.

Sonuçlar:

Genel olarak bulgular, anneleri duygu düzenlemede yüksek düzeyde güçlük yaşayan ergenlerin, anneleri düşük düzeyde güçlük yaşayan ergenlere kıyasla duygu düzenlemede daha fazla güçlük yaşadıklarını göstermiştir. Algılanan çocuk yetiştirme davranışları dikkate alındığında, annelerini baskın-otoriter algılayan ergenlerin, annelerini gelişime izin verici algılayan ergenlere kıyasla duygu düzenlemeleri konusunda daha fazla güçlük yaşadıkları bulunmuştur.

Tartışma:

Araştırma bulguları, annelerin çocuklarının duygusal sıkıntıları konusunda farkındalıklarının artması gerektiğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk yetiştirme davranışları, ergenlik, duygu düzenleme güçlükleri.