Diğer

Ergenlik, Ayrılma ve Taburculuk: Bir Olgu Üzerinden Ayrılık Grupları

  • Lalecan İŞCANLI EKİN
  • Fatma VAROL TAŞ
  • Taner GÜVENİR

Turk J Child Adolesc Ment Health 2015;22(2):117-124

Ayrılma ergenlik dönemi sürecinde anahtar kavramlardan biri olup kayıp, yas, umutsuzluk, korku ve coşku gibi çeşitli duyguları içermektedir. Yataklı bir ruh sağlığı kliniği ortamında tedavi gören ergenler için taburculuk süreci "servisten ayrılma" anlamı taşımaktadır ve bu da çalışılması gereken süreçlerden biridir. Bu makale, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yataklı Servis Birimi'nde uygulanan 'Ayrılık Grubu' terapi sürecini tanıtma amacı taşımaktadır. Ayrıca bir olgunun grup süreci de daha ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır. Taburculuk süreci hem olumlu deneyimleri geride bırakmak hem de sorunlarla dolu dış dünyaya geri dönmek anlamını taşıdığından özellikle zorlayıcı olabilmektedir. Bu nedenle hastalara ayrılma sürecini çalışabilmek üzere fırsatlar sunmak ve özellikle bu amaca yönelik tasarlanmış bir grup terapisi uygulaması ile gençleri desteklemek büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ayrılma, grup terapisi, ergenler, yataklı servis, taburculuk.