Diğer

Ergenlikte Kimlik Gelişimini Açıklayan Yaklaşımlar/Modeller: Ergen Ruh Sağlığı Açısından Sonuçları

  • Ümit MORSÜNBÜL

Turk J Child Adolesc Ment Health 2010;17(2):105-111

Amaç:

Ergenlik döneminde, gençler kimliklerini oluşturmak için büyük bir çaba gösterirler. Erikson’un psikososyal gelişim kuramının sayıltılarını temel alan bir çok model/yaklaşım önerilmiştir. Bu gözden geçirme çalışmasının amacı Erikson’un kuramına dayanarak geliştirilen bazı kimlik gelişimi yaklaşım/modellerinin temel varsayımlarını incelemek ve bunların ergen ruh sağlığı açısından sonuçlarını ortaya koymaktır

Yöntem:

Ergenlik döneminde kimlik gelişimini ele alan yaklaşımları/modelleri ve bunların ruh sağlığı açısından doğurgularını içeren çalışmalar yurt içi ve yurt dışı veri tabanlarından (ULAKBIM, ISI WEB, SCIENCE DIRECT, EBSCHOHOST, PSYCH-INFO) taranmış ve kimlik gelişimini ele alan kitaplar incelenmiştir.

Sonuçlar:

Gözden geçirme çalışmasının sonucunda Erikson’nun kimlik gelişimi kuramının temel önermelerini ele almaya çalışan yaklaşımların/modellerin ortaya konulduğu görülmüştür

Tartışma:

Ergen ruh sağlığı açısından, özellikle seçeneklerin araştırılması sürecini aktif biçimde yaşayan ergenlerin ruh sağlığı açısından daha sağlıklı oldukları söylenebilir

Anahtar Kelimeler: Kimlik gelişimi, ergen ruh sağlığı