Diğer

İnsan Yaşamında Yeni Bir Dönem: Beliren Yetişkinlik

  • Hasan ATAK
  • Figen ÇOK

Turk J Child Adolesc Ment Health 2010;17(1):39-50

Amaç:

Son yarım yüzyılda, sanayileşmiş ülkelerde 18-29 yaş arasındaki birçok insanın yaşam deneyimleri ciddi bir biçimde değişmiştir. Bu gözden geçirme yazısında yeni bir yaşam dönemi olduğu iddia edilen “beliren yetişkinlik” dönemi kavramsal olarak incelenmektedir.

Yöntem:

“Beliren yetişkinlik”, “beliren yetişkinler”, “yetişkinliğe geçiş” anahtar sözcükleri ile makale taraması yapılmış, gözden geçirilerek tartışılmıştır.

Bulgular:

Bu yaş grubundaki insanlar yirmili yaşların başında evlenmek ve anababa olmak gibi rollerle belirlenen “yetişkinliğe” geçmek yerine, bu geçişleri en az yirmili yaşların sonuna kadar ertelemekle ve bu dönemi kendini keşfetmekle ve aşk, iş ve dünya görüşü gibi kimlik konularında farklı olanakları denemekle geçirmektedir. Bu bağlamda, ergenlik ve yetişkinlik arasında “beliren yetişkinlik” adı verilen yeni bir dönem oluşmuş görünmektedir. Beliren yetişkinliğin yalnızca yetişkin rol ve sorumluluklarının yirmili yaşların sonuna kadar ertelenmesine izin verilen kültürlerde görüldüğü ileri sürülmektedir. Bu nedenle evlenme yaşının yüksek olduğu, çeşitli seçeneklerin var olduğu, liseden sonra eğitime ve lisansüstü eğitime devam eden insanların çok olduğu çevrelerde görülmektedir.

Tartışma:

Beliren yetişkinliğin tüm dünyada en azından belirli yaşam koşullarına sahip bireyler arasında gelecek yarım yüzyılda normatif bir yaşam dönemi olabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Beliren yetişkinlik, beliren yetişkinler, yetişkinliğe geçiş