Diğer

İSTENMEYEN ERGEN GEBELİKLERİNİN PSİKOSOSYAL VE ADLİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OLGU SUNUMU

  • Saniye KORKMAZ ÇETİN
  • Tezan BİLDİK
  • Meryem DALKILIÇ
  • Burcu ÖZBARAN
  • Serpil ERERMİŞ
  • Müge TAMAR
  • Cahide AYDIN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2009;16(1):31-36

Gençler arasında cinsel ilişkide bulunma giderek artmaktadır. Cinsel davranışlardaki bu artış, tıbbi, ailesel, eğitsel ve yasal birçok sorunu beraberinde getirmektedir. İstenmeyen ergen gebelikleri bu sorunlardan biridir. Evlilik dışı cinsel ilişki ve istenmeyen gebelikler, zorla bekâret kontrolüne, cinsel ilişki yaşayan gençlerin evlenmeye zorlanmasına, bazen de töreleri uygulama adına genç kadına yönelik şiddet olaylarına yol açabilmektedir. Bu yazıda geleneksel değer yargıları ve töre kavramının baskın olduğu bir aile ortamında ve Güneydoğuda yaşayan on altı yaşındaki bir gencin istenmeyen gebeliğinin son- landırılması sunulmuştur. Bu olgu çerçevesinde istenmeyen ergen gebelikleriyle ilgili ruh sağlığı yaklaşımı ve adli konular tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kız ergenler, istenmeyen gebelik, tıbbi düşük.