Diğer

Katatoni ile Başvuran Ergen Olguda Tanı ve Tedavi

  • Esengül KAYAN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2016;23(3):235-240

Katatoni, düşünce, duygudurum ve vijilansta değişikliklerin eşlik ettiği psikomotor regülasyon sorunudur. Mutizm, katalepsi, postür alma, mannerizm sık görülen klinik belirtiler arasındadır. Erişkinlerde daha sık görülebilen katatoni çocuk ve ergenlikte de farklı psikiyatrik, nörolojik ve tıbbi hastalıklarla ilişkili olarak oluşabilmektedir. Altta yatan patofi zyolojik mekanizmaların hala tam anlaşılmamış olması ve tedavi yöntemleri ile ilgili uzlaşmazlıklar katatoniye olan ilgiyi arttırmaktadır. Bu yazıda katatoni ile çocuk psikiyatrisine başvuran bir ergen olgu üzerinden psikiyatrik tanılama ve tedavi süreci tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Atipik antipsikotikler, ergen, katatoni