Diğer

Çocuk Psikiyatrisi Pratiğinde Özürlü Sağlık Kurulu Raporları; 6 Yıllık Ege Üniversitesi Deneyimi

  • Burcu ÖZBARAN
  • Sezen KÖSE

Turk J Child Adolesc Ment Health 2011;18(1):67-72

Amaç:

Çocuk psikiyatrisinin çalışma alanlarından biri de zihinsel ve bedensel özürlü çocuklardır. Psikiyatrik sağaltımlarının düzenlenmesinin yanı sıra engellilere tanınan sosyal ve eğitsel hakların ve uygulamaların da bilinmesi, hastaların doğru şekilde yönlendirilebilmeleri açısından gereklidir. Özürlü sağlık kurulu yönetmeliğinde yapılan son düzenlemeler nedeniyle gündeme gelen bu alanda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık kurulu deneyimlerinin paylaşılması amaçlanmıştır.

Yöntem:

Hastaların sağlık kuruluşuna başvuru nedenleri, tanı dağılımları, heyet sürecinde karşılaşılan güçlükler, sorunlar ve çözüm önerileri kendi klinik işleyişimiz çerçevesinde aktarılmıştır.

Sonuçlar:

2010 yılının ilk 6 ayı içinde tüm heyet raporu başvurularının %40’ını çocuk psikiyatrisi polikliniğinden yönlendirilen hastalar oluşturmuştur. En sık başvuran hasta grubu zeka gerilikleri, gelişimsel gerilikler, yaygın gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü ve kekemeliktir. En sık başvuru nedenleri özel eğitim raporu almak, vergi indiriminden yararlanmak, evde bakım ücreti almak, eğitim haklarından yararlanmak, tayin ve benzeri durumlar için durumu bildiren resmi belge almak için kullanmaktır.

Tartışma:

Sağlık kurulu raporlarının hasta ve hekim açısından sorunsuz düzenlenebilmesi için, ilgili yönetmeliğin iyi bilinmesi, her olgunun değerlendirmesinin ayrıntılı bir şekilde yapılması ve bu değerlendirme sonrasında raporun yazılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk psikiyatrisi, özürlülük, sağlık kurulu