Diğer

ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİNDE BEYİN GÖRÜNTÜLEME

  • Devrim Akdemir

Turk J Child Adolesc Ment Health 2005;12(2):75-82

Amaç:

Son yıllarda psikiyatrik hastalıklarda hem yapısal hem de işlevsel beyin görüntüleme çalışmaları giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yazının amacı, çocuk ve ergenlerde görülen psikiyatrik hastalıklardan üzerinde daha yoğun olarak beyin görüntüleme çalışmaları yapılanlarda elde edilen verileri gözden geçirmektir.

Yöntem:

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), otizm ve çocukluk başlangıçlı şizofreni ile yapılan beyin görüntüleme çalışmaları yazından taranmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.

Sonuçlar:

Birçok çalışmada DEHB’de frontal- striatal-talamokortikal devrede ve serebellumda; otizmde temporal bölgede yapısal ve işlevsel anormallikler bildirilmiştir. Çocukluk başlangıçlı şizofrenide ise en tutarlı bulgu toplam beyin ve kortikal gri cevher hacminde azalma ve ventrikül hacminde artma olmasıdır.

Tartışma:

Çocuk ve ergenlerde görülen psikiyatrik hastalıklarda beyin görüntüleme çalışmaları ile henüz hastalıklara özgül ve tutarlı veriler elde edilmiş değildir. Beyin görüntüleme çalışmaları bu nedenle tanı aracı olarak kullanılmıyor olsalar da psikiyatrik hastalıkların oluş mekanizmalarının aydınlatılmasında önemli yere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Beyin görüntüleme, çocuk, ergen, psikiyatri