Derleme

Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum ve Anksiyete Bozuklukları Perspektifinden Nöro Görüntülemede Son Gelişmeler

  • Neslihan İnal EMİROĞLU

Gönderim Tarihi: 03.12.2016 Kabul Tarihi: 03.11.2017 Turk J Child Adolesc Ment Health 2018;25(1):91-95

Fonksiyonel beyin görüntüleme teknikleri beyinin gelişimi sırasında psikopatolojinin ortaya çıkışı ile ilgili daha çok bilgi sağlamaktadır. Fonksiyonel bulgulara göre , bozulmuş prefrontal-amigdala reziprokal ilişkisi ile psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkışı arasındaki ilişki çok açıktır. Nörogörüntüleme gelecekte çocuk psikiyatrisinde tanı, ayırıcı tanı ve tedavi konularında yeni umutlar vaad etmektedir. Bu konuda yapılacak daha fazla yeni teknolojik yöntemleri uygulayan çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Çocukları ergenler, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, nörogörüntüleme.