Diğer

Çocuk ve Ergenlerde Elektronik Medya Kullanımının Etkisi: Saldırganlık, Dikkat Problemleri ve Sosyal İzolasyon

  • Duygu AKÇAY
  • Bülent Devrim AKÇAY

Turk J Child Adolesc Ment Health 2016;23(3):257-266

Amaç:

Günümüzde bütün çocukların sürekli medya ile iç içe olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Gelişimin henüz tamamlanmamış olduğu çocukluk ve ergenlik döneminde, elektronik medya ürünlerinin bilinçsiz bir şekilde kullanılması bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle; çocuk ve ergenlerin, elektronik medya ürünleri ile etkileşimi daha önemli hale gelmektedir. Elektronik medya ürünleri ile istenilen iletişimi sağlayabilmek için, bu gözden geçirme çalışmasında, çocuk ve ergenlerde elektronik medya kullanımının etkisine değinilmiştir.

Yöntem:

Konu ile ilgili, yurt içi ve yurt dışı veri tabanları (ULAKBİM, ISI-WEB, SCIENCE DIRECT, EBSCOHOST, PSYCH-INFO, GOOGLE AKADEMİK) Temmuz-Eylül 2014 tarihleri arasında taranmıştır. Arama yaparken medya çocuk, medya ergen, ekran önünde geçirilen süre, medya saldırganlık, medya şiddet, medya sosyal izolasyon ve medya dikkat eksikliği vb. anahtar kelimeler kullanılmıştır.

Bulgular:

Yapılan araştırmalarda, medyadaki şiddet görüntülerinin saldırganlık davranışını arttırdığı saptanmıştır. İlaveten, ekran önünde geçirilen sürenin, dikkat ve sosyalleşme sürecini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir.

Tartışma:

Medyanın olumsuz etkilerini azaltmak için, uygun medya etkileşimi sağlanmalıdır. Çocuk ve ergenlerin alışkanlıklarında major değişiklikler yapılmalıdır. Bu nedenle en önemli görev ailelere ve sağlık profesyonellerine düşmektedir. Uzmanlar, 1) medya seçimlerinin dikkatli yapılmasını ve çocukla beraber izlenmesini, 2) her gün bir ila iki saat ile ekran önünde geçen sürenin (TV, video, bilgisayar ve video oyununu içeren) sınırlandırılmasını ve 3) çocukların yatak odasının medyasız olmasını tavsiye etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, dikkat problemleri, ergen, medya etkisi, saldırganlık, sosyal izolasyon