Diğer

Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanım Bozukluğuna Yeni Bir Bakış: Dsm-5'in Getirdikleri

  • Zeynep GÖKER
  • Özden ÜNERİ
  • Gülser DİNÇ
  • Esra GÜNEY
  • Özlem HEKİM BOZKURT

Turk J Child Adolesc Ment Health 2015;22(2):131-139

Amaç:

Son yıllarda madde kullanım bozuklukları özellikle ergen yaş grubunda önemli bir sorun haline gelmiş, bu bozukluk ile ilgili tanı ölçütlerinin iyi anlaşılması ergen yaş grubu ile çalışan profesyoneller için kaçınılmaz olmuştur. Bu gözden geçirme yazısında madde kullanım bozuklukları tanı ölçütü ile ilgili DSM-5'in getirdiği değişikliklerin yazın bilgisi eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.

Yöntem:

PubMed arama motoru ve Türk Tıp dizininde yayınlanmış ve tam metnine ulaşılan çalışmalar, konuya özel kitap bölümleri ile DSM-5 tanı ölçütleri başvuru kitabı gözden geçirilmiştir.

Sonuçlar:

DSM-IV'te yer alan madde kötüye kullanımı ve bağımlılık ayrımının DSM-5'te kaldırıldığı, yasal kurallarla yaşanan problemler ölçütünün tanı ölçütü olmaktan çıkarıldığı, aşermenin tanı ölçütleri arasına eklendiği belirlenmiştir. DSM-5'te madde kullanım bozukluğu için şiddet derecelendirmesinin yapıldığı ve madde kullanım bozukluklarının alt başlıkları arasına "Tütün kullanımı bozukluğu", "Kannabis yoksunluğu" ve "Kafein yoksunluğu"-nun da eklendiği görülmektedir. Süreç belirleyicileri olarak "Sürdürüm tedavisinde" ve "Kontrollü bir çevrede" şeklinde iki yeni tanımlama da DSM-5'te karşımıza çıkan değişiklikler arasındadır. Madde kullanımının yol açtığı mental bozukluklar başlığı altında ise yeni olarak "Bipolar Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar", "Depresif Bozukluk ve İlişkili -Bozukluklar", "Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar" yer almaktadır.

Tartışma:

DSM-5'te tanı ile ilgili yapılan değişiklikler arasında yaş gruplarına özgü farkların yer almaması özellikle ergen yaş grubunda tanı ile ilgili zorluklara yol açabilir.

Anahtar Kelimeler: Madde kullanım bozukluğu, bağımlılık, ergen, DSM-5.