Diğer

ÇOCUKLUK ÇAĞI BIPOLAR BOZUKLUĞU: OLGU SUNUMLARI*

  • Esra Güzel
  • Ayşegül Yolga Tahiroğlu
  • Kayhan Bahalı
  • Ayşe Avcı

Turk J Child Adolesc Ment Health 2004;11(3):130-135

Bipolar bozukluk (BPB) manik ve depresif belirtilerin bulunduğu, ataklarla seyreden bir hastalıktır. Başlangıç yaşı ortalama 18-20'dir ve ergenlik öncesi başlangıç nadir olarak bildirilmektedir. İlk belirtilerin ortaya çıkması sıklıkla 15-19 yaşlarına denk gelmektedir. Çocukluk çağı başlangıçlı BPB'nin sıklığı ve özellikleri tam olarak açık değildir. Çocuklarda bu tanıyı düşündüren özellikler irritabilite, hiperaktivite ve normal dışı duygulanımdır (genellikle öfke ya da hüzün). Erişkinlerden farklı olarak atakların süresi daha kısadır, ataklar arasında tam düzelme daha azdır ve bazı belirtiler süreklilik göstermektedir. Klinik uygulamada çocukta manik atağın tüm belirtilerinin bulunmasından çok duy- gudurum düzenleyici tedaviye cevap vermesi tanıyı doğrulamada önem kazanmaktadır. Bu çalışmada "aşırı hareketlilik, dikkat dağınıklığı, sinirlilik, özkıyım düşünceleri'' gibi yakınmalarla polikliniğimize başvuran ve Bipolar Bozukluk ön tanısı ile duygudurum düzenleyici tedavi başlanan 4 olgunun klinik seyri hakkında bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca literatür ışığında tanı ve tedavinin tartışılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: BPB, DEHB, çocukluk çağı, duygudurum bozukluğu.