Diğer

ÇOCUKLUK CİNSEL İSTİSMARI: BİR OLGU NEDENİYLE TANI GÜÇLÜKLERİ

  • Işık Karakaya
  • Özden Ş. Üneri
  • Ayşen Coşkun

Turk J Child Adolesc Ment Health 2005;12(3):141-144

Çocukluk cinsel istismarı önemli bir yaşam olayıdır ve ciddi ruhsal sorunlara yol açmaktadır. Cinsel istismar olguları ile farklı hekim grupları karşı karşıya gelmektedir. İstismara uğramış çocuklar tanı koydurucu fiziksel ve ruhsal belirtilerle gelebileceği gibi, özgül olmayan yakınmalarla da gelebilmektedir. Çocukla çalışan hekimlerin bilgi alma ve koruma alanında eğitim almaları istismarın erken dönemde tanınmasını ve sekellerin azalmasını sağlayacaktır. Bu yazıda ilk başvurusundan dört yıl sonra cinsel istismara uğradığı saptanabilen bir olgu üzerinden tanı güçlükleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk cinsel istismarı, fiziksel ve ruhsal belirtiler, tanı