Diğer

ÇOCUKLUK VE ERGENLİK ÇAĞI BİPOLAR BOZUKLUĞU TANI VE AYIRICI TANI

  • F. Neslihan İnal Emiroğlu
  • Özlem Gencer Bozabalı

Turk J Child Adolesc Ment Health 2002;9(3):178-189

Amaç:

Yakın zamana kadar çocuk ve ergenlerde mani tanısı nadiren konulabilmekteydi. Bu yazıda çocukluk ve ergenlik bipolar bozukluğunda epidemiyoloji, klinik gidiş, nörobiyoloji, komorbidite ve ayırıcı tanının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Önceki ve güncel yayınlanan ilgili yazılar kullanılmıştır. Bu yayınların çoğu çocukluk ve ergenlik bipolaritesinin tanı ve ayırıcı tanı sorununu ele almıştır.

Sonuçlar:

Yaşa özgü, gelişimsel klinik görünümler, döngü ve gidiş özellikleri, komorbidite ve ayırıcı tanı (özellikle yıkıcı davranış bozuklukları) tartışılmıştır.

Tartışma:

İlgili yayınlardan elde edilen bilgiler erken başlangıçlı bipolar bozukluğun döngüsel olmayan, kronik, hızlı döngülü, karışık manik bozukluk ve olasılıkla dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile karıştığını öne sürmüştür. Bu nedenle, çocuk ve ergen psikiyatrisüerinin, bipolar bozukluğun erken dönemindeki klinik özelliklerine ilişkin aydınlanmaya gereksinimleri vardır. Bu grup çocuk ve ergenler uygun tanı, tedavi ve profilaktik tedavi ile daha ağır bir tablodan korunmuş olacaklardır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ergen, bipolar bozukluk, tanı, ayırıcı tanı