Diğer

Okul Öncesi Dönem Selektif Mutizm Vakalarında Fluoksetin Tedavisi: İki Olgu Eşliğinde Tartışma

  • İpek PERÇİNEL
  • Kemal Utku YAZICI

Turk J Child Adolesc Ment Health 2014;21(2):123-130

Selektif Mutizm (SM), konuşabilme becerisinin olmasına rağmen konuşmanın beklendiği bir takım ortam ve durumlarda konuş(a)mama olarak tanımlanmaktadır. Tedavisinde ilaç tedavisi ve psikoterapötik girişimlerin birlikte kullanılması önerilmektedir. SM’nin geçmişten günümüze anksiyete temelli bir bozukluk olduğunun düşünülmesi ve son yayımlanan DSM-5’te anksiyete bozuklukları sınıfında yer alması nedeniyle özellikle davranışsal ve bilişsel-davranışsal terapiler son yıllarda sıklıkla kullanılan terapi seçenekleridir. Anksiyolitik etkilerinden dolayı selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSGI) SM tedavisinde en sık kullanılan psikofarmakolojik ajanlardır. Bu yazıda okul öncesi dönemde kliniğimize başvuran selektif mutizm tanılı iki kız olgunun tanı ve tedavi süreci ile birlikte fl uoksetinin semptomlar üzerindeki etkisinin tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Selektif mutizm, okul öncesi çocuklar, fl uoksetin.