Diğer

Okula Başlamaya Hazır Olusluk Değerlendirmesi İçin Bir Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniğine Başvuran Çocuk ve Ebeveynlerin Özellikleri

  • Yasemin YULAF
  • Funda GÜMÜŞTAŞ
  • Muhammed AYAZ

Turk J Child Adolesc Ment Health 2015;22(2):107-116

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, zorunlu okula başlama yaşındaki değişiklik sonucu okula hazır oluştuk değerlendirmesi için çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine getirilen çocukların gelişimsel ve ruhsal durumlarını değerlendirmek ve ebeveynlerinin sosyodemograflk özelliklerini incelemektir.

Yöntem:

Temmuz 2012-Ekim 2012 tarihleri arasında Tekirdağ Devlet Hastanesi çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine bu amaçla getirilen tüm çocukların (n=200) dosyaları geriye dönük taranarak incelenmiştir.

Sonuçlar:

Çalışmaya katılan çocukların ortalama yaşı 65.82 ± 5.5 ay idi. Çocukların annelerinin % 53.5'i (n=107) ortaokul ve daha düşük eğitim düzeyindeydi. Ailelerin % 91'i (n=181) 3000 TL altında bir ortalama aylık gelir düzeyine sahipti. Çocukların % 87.5'inin (n=175) anaokulu eğitimi almadığı saptandı. Olguların % 13'üne (n=26) eksen Ipsikiyatrik bozukluk veya bilişsel alanda gecikme tanıları konuldu. Çocukların % 15'inin (n=30) kronik tıbbi bir hastalığı mevcuttu ve % 61.5'inin (n=123) özbakım becerilerini tek başına karşılayamadığı tespit edildi.

Tartışma:

Çocukların okula hazır oluşluklarını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Yeterli okul olgunluğunu sağlamak amaçlı okul öncesi eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve evde öğrenme olanaklarının arttırılması önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk psikiyatri, okula başlama yaşı, okula hazır olma.