Diğer

OTİSTİK BOZUKLUĞUN ERKEN BELİRTİLERİ VE TANISI

  • Şahin BODUR
  • A.fiebnem SOYSAL
  • Elvan İŞERİ
  • Selahattin ŞENOL

Turk J Child Adolesc Ment Health 2006;13(3):130-136

Amaç:

Otizm iletişim, sosyal etkileşim ve davranış alanlarını etkileyen nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizm tanısının erken konulması gerek bu konu ile çalışan uzmanların artan ilgi ve deneyimleri gerekse ailelerin bilinçlenmesi ile yakından ilgilidir. Bu makalede otizmde erken belirtilerin ve tanının, erken tanı araç ve yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve erken tanının öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.

Yöntem:

Konu ile ilgili araştırma ve gözden geçirme yazıları incelenmiş ve gelişimsel özellikler özetlenmiştir.

Sonuçlar:

Küçük çocuklara otizm tanısı koymak çoğu kez zor olmakta ve güvenilir tanı koymak için çocuğun birçok defa değerlendirilmesi gerekmektedir. Erken dönem belirtilerin daha iyi tanınması, bebeğin iletişim düzeyinin ve duygusal bağlılığının gelişimsel olarak yakından izlenmesi prognozu olumlu etkilemektedir. Klinik değerlendirmelerde üç yaş öncesi çocuklarda dil gelişimi, sosyal etkileşim ve davranış alanlarında görülen belirtilerin değerlendirilmesi için bu dönemin gelişimsel özelliklerinin ve bozukluğun erken belirtilenin bilinmesi gerekir. Bu değerlendirme için detaylı öykü alınması ve klinik muayene yanı sıra tarama testlerinden de yararlanılmaktadır.

Tartışma:

Erken tanı erken müdahaleyi de sağladığından tedavi sürecini olumlu etkilemektedir. Bu süreç içinde aileye verilen destek ve eğitim de oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Otizm, erken belirtiler, erken tanı, tarama testleri