Diğer

Psikolojik Danışma Sürecinde Yeni Bir Model: Macera Terapisi

  • Asiye Büşra ŞİRİN AYVA
  • Azize Nilgün CANEL

Turk J Child Adolesc Ment Health 2016;23(3):267-277

Macera terapisi, deneyimle öğrenme yaklaşımından kaynak alan, danışanlara fi ziksel görevlerin verildiği ve küçük gruplar şeklinde, genellikle açık alanda yürütülen bir yaklaşımdır. Günümüzde gittikçe tanınırlığı artan macera terapisi, çok farklı örneklemlerde ve farklı değişkenlerle araştırılmaktadır. Türkiye’de de adından söz ettirmeye başlayan macera terapisi, araştırmacı ve uygulayıcıların dikkatini çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, okuyuculara macera terapisinin teori ve prensiplerine ilişkin genel bir bakış açısı sağlamaktır. Bu amaçla macera terapisinin kullandığı özgün tekniklerin yanı sıra oturum süreci ve içeriğine değinerek macera terapisinin teorik temelleri ve temel prensiplerinden bahsedilmiştir. Son olarak Türkiye için sonuç ve öneriler ilgili literatür ışığında irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Deneyimle öğrenme, doğa, macera terapisi