Diğer

Risperidon Kullanımına Bağlı Katatoni Gelişen Bir Ergen; Nöroleptik Malin Sendromla Ayırıcı Tanısı

  • Ceyhan Balcı ŞENGÜL
  • Şermin YALIN
  • Burcu DEĞİRMENCİOĞLU
  • Cem ŞENGÜL

Turk J Child Adolesc Ment Health 2010;17(3):175-179

Katatoni çeşitli nörolojik, tıbbi ve psikiyatrik durumlara bağlı olarak gözlenebilen yaşamı tehdit eden ciddi bir durumdur. Katatoni gelişimiyle ilgili çok sayıda faktör bildirilmiş olmakla birlikte, yazında antipsikotik ilaçların kullanımına bağlı olarak da nadiren katatoni gözlenebildiği bildirilmiştir. Biz bu sunumda risperidon kullanımına bağlı katatoni görülen bir ergen hastayı sunmayı, tanı ve tedavide yaşanan güçlükleri tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Risperidon, katatoni, nöroleptik malin sendrom