Diğer

Ürolitiazis Tanısı ile Başvuran Bir Olguda Munchausen Sendromu

  • Mehmet TÜRKMEN
  • Burak BAYKARA
  • Yeliz ÇAĞAN
  • Alper SOYLU
  • Belde KASAP
  • Salih KAVUKÇU

Turk J Child Adolesc Ment Health 2010;17(1):33-38

Munchausen Sendromu, gerçekte olmayan ve hasta tarafından tanımlanan belirtilerin, farklı sağlık kurumlarına yapılan sık başvurular ve hastanın verdiği tutarsız öykü ile gözlendiği bir hastalıktır. Bu olgu sunumunda böbrek taş hastalığı, yineleyen idrar yolu enfeksiyonu ve Ailesel Akdeniz Ateşi tanıları alan Munchausen sendromlu bir olgu bildirilmiştir. Yan ağrısı ve taş düşürme öyküsü ile başvuran 12 yaşındaki kızın birçok merkezde farklı hekimler tarafından değerlendirildiği, çeşitli ilaçlar kullanıldığı, fakat yakınmalarının devam ettiği öğrenildi. Hastanın düşürdüğü taşlar incelendiğinde, boyut ve şekillerinden dolayı şüphe edilerek yapılan taş analizi böbrek taşı ile uyumlu gelmedi. Bu bulgular ile hastada Munchausen Sendromu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Munchausen sendromu, üriner sistem taş hastalığı, çocuk psikiyatrisi