Diğer

Sertralin Kullanımına Bağlı Nötropeni: Bir Olgu Sunumu

  • Tekin GÜNEY
  • Cemil Işık SÖNMEZ
  • Esra GÜNEY
  • Şule Mine BAKANAY ÖZTÜRK
  • Zeynep GÖKER
  • Abdulkadir BAŞTÜRK
  • Sema AKINCI
  • Tuba HACIBEKİROĞLU
  • İmdat DİLEK

Turk J Child Adolesc Ment Health 2012;19(1):43-46

Seçici serotonin geri alım inhibitör (SSGİ) grubu antidepresanlar düşük antikolinerjik ve kardiyotoksik yan etkileri nedeniyle diğer antidepresan ilaçlara göre daha çok tercih edilen ilaçlardır. SSGİ’leri güvenli kabul edilmelerine karşın, bazen ciddi hematolojik yan etkilere neden olabilmektedirler. Nötropeni antidepresan kullanımının nadir ve geçici yan etkilerinden biridir. Bu yazıda sertralin kullanımına bağlı nötropeni gelişen bir olgunun sunulması amaçlanmıştır. Sertralin çocuk ve erişkinlerde yaygın olarak kullanılan bir antidepresan olmasına karşın, bu ilaca bağlı nötropeni nadirdir. Bu olguda eldeki veriler değerlendirildiğinde nötropeniye yol açabilecek başka bir hastalık öyküsünün ve ilaç kullanımının olmaması nedeniyle nötropeni tablosu sertralin kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. Sertralin tedavisinin kesilmesinin ardından nötropeni tablosunun düzelmesi de bu kanaati destekler niteliktedir. Bu bulgu, başka bir hastalık varlığında yada çoklu ilaç kullanımında SSGİ kullanımının daha ciddi hematolojik yan etkilere yol açabilme riskinin göz önünde bulundurulması açısından değerlidir.

Anahtar Kelimeler: Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörü, Sertralin, Nötropeni, Hematolojik Yan Etki