Diğer

STRES, BAŞA ÇIKMA VE ERGENLİK

  • Ebru Basut

Turk J Child Adolesc Ment Health 2006;13(1):31-36

Amaç:

Stresin insan yaşamı üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Bu yazının amacı, stres ve başa çıkma kavramları ile ilgili genel bilgiler vermek ve ergenlerde stresle başa çıkmanın etkileri ile ilgili çalışma sonuçlarını gözden geçirmektir.

Yöntem:

Ergenlerde stres ve başa çıkma ile ilgili çalışmalar yazından taranmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.

Sonuçlar:

Yapılan çalışmalarda, ergenlik döneminde yaşanan stres etkenleri ve etkili başa çıkma örüntülerinin kullanılamamasının pek çok duygusal, ruhsal ve davranışsal sorun ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Tartışma:

Çok farklı alanlarda birçok yeni stres etkeniyle karşılaşan ergenin, etkili başa çıkma örüntüleri edinmesi ve kullanmasının, ruhsal ve davranışsal sorunların önlenmesi ve tedavisinde yararlı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Başa çıkma, ergenlik, stres