Diğer

SÖZEL OLMAYAN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BAKIŞ AÇISIYLA ASPERGER BOZUKLUĞU: İKİ OLGU SUNUMU

  • Birim Günay Kılıç
  • Özlem Özcan
  • Efser Kerimoğlu

Turk J Child Adolesc Ment Health 2004;11(3):136-143

Asperger bozukluğunun (AB) bilişsel ve davranışsal fenotipinin sözel olmayan öğrenme güçlüğü (SO- ÖG) ile uyumlu olduğu bildirilmektedir. Bu yazıda AB tanısı konan iki olgunun sunulması ve SOÖG modeli çerçevesinde tartışılması amaçlanmıştır. Konuyla ilgili yayınlar medline'den taranmış, DSM- IV ölçütlerine göre tanı konulan iki olgu son yazın bilgileri ışığında tartışılmıştır. AB tanısı alan iki olguda sosyal ilişki kurma ve sürdürmede yetersizlik, sezgisel, bütünleyici, görsel-algısal ve görsel- motor becerilerinde sorunların yanı sıra sözel/ezber becerilerinin güçlü olduğu saptanmıştır. AB olgularının SOÖG profiliyle uyumlu yönleri olmakla birlikte, AB için önerilen modellerin sınanması ve bozukluğun nörobilişsel açıdan anlaşılması için nöropsikolojik test bataryalarıyla daha geniş örnek- lemlerde yürütülecek çalışmalara gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Yaygın gelişimsel bozukluk, Asperger bozukluğu, sözel olmayan öğrenme güçlüğü.