Cilt 25, Sayı 3

Kasım 2018
(1) Editörün Önsözü, (3) Araştırma Yazıları, (2) Olgu Sunumları, (1) Gözden Geçirme Yazıları, (1) Kitap Tanıtımı, (1) Kongre

Kapak

Kapak Sayfası


Editörün Önsözü

Editörün Önsözü
 • Neslihan İNAL EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 195-195

Araştırma Yazıları

İzmir İlinde Suça Sürüklenen Çocukların Adli Değerlendirme Sonuçları: Bir Bölge Çocuk Hastanesinin Verileri
 • Nagihan Cevher BİNİCİ
 • Sevay Alşen GÜNEY
 • Handan Özek ERKURAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 197-208
Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
 • Berna AYTAÇ
 • Suzan ÇEN
 • Gül Pembe YÜCEOL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 209-221
Bir Çocuk Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Çocuk ve Ergenlerin Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Şafak ERAY
 • Nazmi AKKUZU
 • Özlem YILDIRIM
 • Ayşe Pınar VURAL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 223-235

Olgu Sunumları

Fluoksetin Kullanan İki Ergen Olguda Tedaviye Düşük Doz Aripiprazol Eklenmesi Sonrası Gelişen Akut Distonik Reaksiyon
 • Ferhat YAYLACI
 • Handan Özek ERKURAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 237-242
Erken Başlangıçlı Anoreksiya Nervoza Tanılı 8 Yaş Erkek Çocuk: Genetik ve Çevresel Etmenlerin Etkileşimi
 • Tuğba Didem KUŞCU
 • Ayşe Burcu AYAZ
 • Ayşe RODOPMAN ARMAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 243-248

Gözden Geçirme Yazıları

Çocukluk Çağında Sık Görülen Kronik Hastalıklarda Uyku Bozuklukları
 • Remzi Oğulcan ÇIRAY
 • Çağatay ERMİŞ
 • Aynur Pekcanlar AKAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 249-256

Kitap Tanıtımı

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • İpek PERÇİNEL YAZICI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 257-259

Kongre

Kongre ve Bilimsel Toplantı Duyuruları
 • İpek Perçinel YAZICI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 260-260

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler