Cilt 25, Sayı 2

Temmuz 2018
(1) Editörün Önsözü, (6) Özgün Araştırma, (1) Olgu Sunumu, (1) Kitap Tanıtımı, (1) Kongre

Kapak

Kapak Sayfası


Editörün Önsözü

Editörün Önsözü
 • Neslihan İNAL EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 99-99

Özgün Araştırma

Bir Üniversite Hastanesine Engelli Çocuk Sağlık Kurulu İçin Başvuran Olguların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri: Bir Ön Çalışma
 • Yusuf ÖZTÜRK
 • Nuran DEMİR
 • Zehra TOPAL
 • Uğur SAVCI
 • M. Akif CANSIZ
 • A. Evren TUFAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 101-110
Farklı Zorbalık Statülerinde Yer Alan Ortaokul Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi
 • Füsun GÖKKAYA
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 111-124
Doğum Sırası, Algılanan Ebeveynlik Biçimleri ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Arasındaki İlişki
 • Gözde NİLÜFER
 • Deniz Canel ÇINARBAŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 125-139
İstanbul İli Örnekleminde Cinsel İstismar Mağduru Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Açısından İncelenmesi
 • Gizem ÖZDEMİR
 • Gizem CESUR
 • Gülsün ÜNAL YARAR
 • Mehmet Akif SEZEROL
 • Gökhan MALKOÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 141-158
Çocuk ve Ergenlerin Nörobilişsel Gelişimlerinde Aerobik Egzersizin Etkileri
 • Asil Ali ÖZDOĞRU
 • Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 165-174
Mülteci Çocuklar ve Ergenler ile Yapılan Psikolojik Görüşme Üzerine Bir Derleme
 • Merve VATANSEVER
 • Gülsen ERDEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 175-186

Olgu Sunumu

Otistik Bulguların ve Bipolar Bozukluğun Eşlik Ettiği Bir Kabuki Sendromu Olgusu
 • Ezgi KARAGÖZ
 • Neslihan İnal EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 159-163

Kitap Tanıtımı

Kitap Tanıtımı
 • Neslihan İnal EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 187-188

Kongre

Gelecek Toplantı ve Kongreler
 • İpek Percinel YAZICI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 190-190

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler