Cilt 24, Sayı 1

Mart 2017
(1) Editörün Önsözü, (10) Diğer, (1) Kongre

Kapak

Kapak Sayfası


Editörün Önsözü

Editörün Önsözü
 • Neslihan İNAL EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 3-3

Diğer

6 -11 Yaş Grubu Çocuklarda Wısconsın Kart Eşleme Testi Performansında Gözlenen Değişimler
 • Ayşe ALTAN ATALAY
 • Nilay ŞENTÜRK
 • Nihal YENİAD
 • Nur YENİÇERİ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 5-14
Dsm-5 Düzey 2 İrritabilite Ölçeği Türkçe Formunun Geçerliliği ve Güvenilirliği
 • Şermin YALIN SAPMAZ
 • Nefize YALIN
 • Canem ERGİN
 • Siğnem ÖZTEKİN
 • Birsen Pilan ŞENTÜRK
 • Neslihan İNAL EMİROĞLU
 • Ertuğrul KÖROĞLU
 • Ömer AYDEMİR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 15-23
2010-2013 Yillari Arasindaki Türk Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Analizi
 • Sibelnur AVCİL
 • Zafer GÜLEŞ
 • Mücahit AVCİL
 • Pınar UYSAL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 25-32
Anne-Bebek Etkileşimi Çok Eksenli Değerlendirme (Abeçed): Geçerlilik ve Güvenilirliği
 • Koray KARABEKİROĞLU
 • Şebnem KUŞÇU-ORHAN
 • Zehra BABADAĞI
 • Zeynep YILDIRIM
 • Kemal KUŞÇU
 • Emel ALTUNCU
 • İpek AKMAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 33-44
Ergenlerde İlk İntihar Girişimi: Dürtüsellik ve Kötü Çocukluk Çağı Yaşantıları Arasındaki İlişki
 • Hesna GÜL
 • Esra YÜRÜMEZ
 • Ahmet GÜL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 45-53
Çocuk Olguda Risperidon Tedavisine Bağlı Priapizm
 • Kemal Can KARADİŞ
 • Börte GÜRBÜZ ÖZGÜR
 • Hatice AKSU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 55-57
Çocukluk Çağı Obezite Tedavisinde Davranışçı ve Bilişsel Yaklaşımlar
 • Yusuf ÖZTÜRK
 • Gonca ÖZYURT
 • Aynur PEKCANLAR AKAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 59-69
Kardeş İstismarı: Güncel Bir Derleme
 • Rukiye KIZILTEPE
 • Şeyda AKSEL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 71-80
Ergenlerde Yeme Bozuklukları ve Yeme Bozukluklarının Güncel Psikoterapötik Tedavisinin Gözden Geçirilmesi
 • Gonca ÖZYURT
 • Yusuf ÖZTÜRK
 • Aynur PEKCANLAR AKAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 81-96
Kitap Tanıtımı:Duygudurum Bozukluklarında Psikoeğitimsel Terapi:Çocuk ve Ergen/Ebeveyn
 • Neslihan İNAL EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 97-99

Kongre

Kongre ve Bilimsel Toplantı Duyuruları
 • İpek Perçinel Yazıcı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 100-100

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler