Cilt 23, Sayı 2

Temmuz 2016
(1) Önyazı, (14) Diğer

Önyazı

Bize Emanet Çocuklar
 • Tümer TÜRKBAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 87-90

Diğer

İlköğretime Başlama Yaşı ile Ruh Sağlığı Sorunlarının İlişkisinin Araştırılması
 • Çağatay UĞUR
 • Mehmet SERTÇELİK
 • Hesna GÜL
 • Nagihan SADAY DUMAN
 • Sümeyra KINA
 • Gönül ERDOĞAN
 • C. Kağan GÜRKAN
 • Birim GÜNAY KILIÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 91-100
Mersin’de Suça İtilen Çocuklarda Psikiyatrik Değerlendirme; Ön Çalışma
 • Veli YILDIRIM
 • Serkan GÜNEŞ
 • Mehmet Ali SUNGUR
 • Fevziye TOROS
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 101-110
Bir Eğitim Araştırma Hastanesine Başvuran Obsesif-Kompulsif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerin Klinik ve Demografik Özellikleri
 • Sabide Duygu TUNAS
 • Zeynep GÖKER
 • Gülser DİNÇ
 • Özlem HEKİM BOZKURT
 • Esra GÜNEY
 • Özden Şükran ÜNERİ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 111-124
İkili Antipsikotik Kullanımına Bağlı Gelişen Priapism: Bir Olgu Sunumu
 • Nazike AK
 • Hilal AKKÖPRÜ
 • Işık GÖRKER
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 125-128
Çocukluk Çağında Epilepsi ile İlişkili Psikiyatrik Bozukluklar: Bir Olgu Sunumu
 • Fatma Betül AYVAZ
 • Pınar YURTBAŞI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 129-133
Kleıne-Levın Sendromu Tedavisinde Metilfenidatla Başarılı Yanıt: Bir Olgu Sunumu
 • Ülkü Akyol ARDIÇ
 • Eyüp Sabri ERCAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 134-136
Ketiapin Tedavisinden Fayda Gören Tardif Diskinezili Bir Ergen Olgu
 • Ömer Faruk AKÇA
 • Savaş YILMAZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 137-139
Ergenlik Döneminde Katatoni ile Giden Psikotik Bulgulu Depresyon Olgusu
 • Burcu ATAR
 • Ömer KARDAŞ
 • Nazlı Burcu ÖZBARAN
 • Sezen KÖSE
 • Tezan BİLDİK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 141-145
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Olgularda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Varlığında Metilfenidat Kullanımı
 • Ülkü AKYOL ARDIÇ
 • Eyüp Sabri ERCAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 147-154
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Uyku Problemleri
 • Serhat TÜRKOĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 155-168
Bilişsel Davranışçı Terapide Temel Kavramlar: Bir Teknisyen Olarak Terapistin Malzeme Çantasına Genel Bakış
 • Vahdet GÖRMEZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 169-176
Klinik Önemlilik Göstergesi Bir Ölçüt: Nnt
 • Selim KILIÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 177-178
Britanya’da Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Eğitimi Üzerine Serbest Çağrışımlar
 • Vahdet Görmez
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 179-182
Anne-Babalar Neden Çocuklarının Dışadönük Olmasını İsterler ?! Bır Kıtabın Çağrıştırdıkları
 • Tümer Türkbay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 183-188

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler