Cilt 18, Sayı 3

Kasım 2011
(6) Diğer

Diğer

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Yeniden Gözden Geçirilmiş Formunun Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Ölçtüğü Özellikler
 • Emel ERDOĞAN BAKAR
 • A. Şebnem SOYSAL
 • Nurcihan KİRİŞ
 • Yasemen IŞIK TANER
 • Sirel KARAKAŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 155-174
Cinsel Gelişim Bozukluklarının Psikiyatrik Değerlendirilmesi
 • Şaziye Senem BAŞGÜL
 • Ayla GÜVEN
 • Pınar İŞGÜVEN
 • Metin YILDIZ
 • Heves KIRMIZIBEKMEZ
 • Nurcan CEBECİ
 • Hamit OKUR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 175-183
Ankara Gelişim Tarama Envanteri Agte İçin İki Farklı Geçerlik Çalışması: Ölçüte Bağlı ve Eşzamanlı Ayırdedici Geçerliği
 • Nilhan SEZGİN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 185-196
Çocukluk ve Ergenlik Çağı Depresyonunda Seçici Geri Alım İnhibitörlerinin Etkisi ve Güvenirliği: Bir Meta Analiz
 • Özgür YORBIK
 • Caner MUTLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 197-210
Madde Bağımlılığı: Aile ile İlgili Olası Risk Faktörleri, Algılanan Ebeveyn Kabul-Reddi ve Çocuk Yetiştirme Stilleri
 • Serkan BİRCAN
 • Gülsen ERDEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 211-222
Anababaların Ergen Çocuklarını İzlemeleri: Bir Gözden Geçirme
 • Hicran ÇETİN
 • Figen ÇOK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 223-234

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler