Cilt 17, Sayı 1

Mart 2010
(6) Diğer

Diğer

Ergenlerde Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Cinsiyet, Yaş ve İçe Yönelim Türü Problem Davranışlar ile İlişkisi
 • Dilek ŞİRVANLI ÖZEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 5-12
Özgül Öğrenme Güçlüğü (Öög) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu(Dehb) Birlikteliği ve Kontrol Gruplarının Öög Bataryası ile Belirlenen Profilleri
 • Sevil TURGUT
 • Gülsen ERDEN
 • Sirel KARAKAŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 13-25
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan 8-12 Yaş Grubu Çocuklarda Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi
 • Özden Şükran ÜNERİ
 • Sevil TURGUT
 • Pınar ÖNER
 • Şahin BODUR
 • Bengü REZAKİ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 27-31
Ürolitiazis Tanısı ile Başvuran Bir Olguda Munchausen Sendromu
 • Mehmet TÜRKMEN
 • Burak BAYKARA
 • Yeliz ÇAĞAN
 • Alper SOYLU
 • Belde KASAP
 • Salih KAVUKÇU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 33-38
İnsan Yaşamında Yeni Bir Dönem: Beliren Yetişkinlik
 • Hasan ATAK
 • Figen ÇOK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 39-50
Otistik Bozuklukta Yeni Tedavi Arayışları: Gastrointestinal Sistem
 • Şahika Gülen ŞİŞMANLAR
 • Işık KARAKAYA
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 51-58

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler