Cilt 9, Sayı 1

Mart 2002
(6) Diğer

Diğer

OTİZMDE CİNSİYET FARKLILIKLARI
 • Melda Akçakın
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 3-15
DEPRESYONU OLAN VE OLMAYAN GENÇ KIZLAR VE ANNELERİNDEKİ ADET ÖNCESİ YAKINMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI*
 • Fisun Akdeniz
 • Saniye Korkmaz
 • Müge Tamar
 • Burcu Beker
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 16-22
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU: SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ
 • Fevziye Toros
 • Cengiz Tataroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 24-31
ERGENLİK DÖNEMİNDE AŞILMASI GEREKEN BİR EVRE: BİSEKSÜALİTE
 • Celal Odağ
 • Tezan Bildik
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 32-40
BİR OLGU SUNUMU: AİLESEL ÖZELLİK GÖSTEREN AYRILMA ANKSİYETESİ BOZUKLUĞU
 • Rifat Karlıdağ
 • Süheyla Ünal
 • Ayşe Avcı
 • Birsen Sipahi
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 41-46
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ: ERKEN DÖNEM STRESİN NÖROBİYOLOJİK GELİŞİME ETKİSİ
 • Ilgın Gökler
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 47-57

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler