Cilt 9, Sayı 3

Kasım 2002
(6) Diğer

Diğer

MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK TANILI ÇOCUK VE ERGENLERDE BELİRTİ DAĞILIMININ KARŞILAŞTIRILMASI
 • İlker Erdoğan
 • Müge Tamar
 • Esin Erdoğan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 144-154
ERKEN ERGENLİK DÖNEMİNDE DUYGUSAL GEREKSİNİMLER, AİLEYLE ÇATIŞMA ALANLARI VE BENLİK KAVRAMI: BETİMSEL BİR İNCELEME
 • Melike Sayıl
 • Zehra Uçanok
 • Ayşen Güre
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 155-166
DİKKATSİZLİK YAKINMASIYLA BAŞVURAN ERGENLERİN ALDIKLARI TANILAR
 • Özgür Öner
 • Bedriye Öncü
 • Günay Sağduyu
 • Saynur Canat
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 167-171
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANISI ALAN ÇOCUK ve ERGENLERDE AİLESEL ÖZELLİKLER*
 • Pınar Vural
 • Suna Taneli
 • Yeşim Taneli
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 172-177
ÇOCUKLUK VE ERGENLİK ÇAĞI BİPOLAR BOZUKLUĞU TANI VE AYIRICI TANI
 • F. Neslihan İnal Emiroğlu
 • Özlem Gencer Bozabalı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 178-189
ERGENLİK DÖNEMİ: ÜSTBENLİĞİN GELİŞMESİNDE KRİTİK BİR EVRE
 • Celal Odağ
 • Müge Tamar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 190-199

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler