Cilt 10, Sayı 1

Mart 2003
(6) Diğer

Diğer

AYRILIK KAYGISI BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SOSYODEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLER
 • S. Ebru Çengel Kültür
 • Ahmet Tiryaki
 • Fatih Ünal
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 3-8
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TEDAVİSİNDE METİLFENİDAT KULLANIMININ KARDİYOVASKÜLER FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ
 • Hasan Pekdemir
 • Fevziye Toros
 • Ahmet Çamsan
 • Dilek Çiçek
 • Mustafa Yurtdaş
 • Tuncay Parmaksız
 • Tuna Katırcıbaşı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 9-16
BİR GRUP OTİSTİK ÇOCUKTA PLAZMA VE SAÇ BAKIR DÜZEYLERİ
 • Özgür Yorbık
 • Ayhan Cöngöloğlu
 • Bengü Dilaver
 • Adnan Cansever
 • Cemal Akay
 • Ahmet Sayal
 • Teoman Söhmen
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 17-21
TOURETTE SENDROMUNDA KETIAPIN SAĞALTIMI
 • Özlem Gencer Bozabalı
 • Aylin Özbek
 • Süha Mirai
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 22-28
ÇOCUKLUK ÇAĞI TÖRENSEL DAVRANIŞLARI VE EŞLİK EDEN “TAM AYARINDA” BİLEŞENİNİN OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTAKİ YERİ
 • Ayşe Rodopman Arman
 • Meral Berkem
 • M. Yankı Yazgan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 29-35
ERGENLERDE RUHSAL SAĞALTIMIN SONLANIŞI
 • Celal Odağ
 • Tezan Bildik
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 36-45

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler