Cilt 16, Sayı 1

Mart 2009
(6) Diğer

Diğer

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİLERİ OLAN ÇOCUKLARIN WİSCONSİN KART EŞLEME TESTİ VE WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ PUANLARININ İNCELENMESİ
 • İlkiz ALTINOĞLU DİKMEER
 • Tülin GENÇÖZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 3-12
İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARINDA DUYGU AYARLAMA: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI VE DUYGU AYARLAMAYLA İLİŞKİLİ ETMENLERİN BELİRLENMESİ
 • Emine Gül KAPÇI
 • Runa İdil USLU
 • Ege AKGÜN
 • Dilek ACER
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 13-20
ERGENLERİN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE GÜDÜLENME DÜZEYİ İLE İLİŞKİLERİ
 • Şahin KAPIKIRAN
 • Sevgi ÖZGÜNGÖR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 21-30
İSTENMEYEN ERGEN GEBELİKLERİNİN PSİKOSOSYAL VE ADLİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OLGU SUNUMU
 • Saniye KORKMAZ ÇETİN
 • Tezan BİLDİK
 • Meryem DALKILIÇ
 • Burcu ÖZBARAN
 • Serpil ERERMİŞ
 • Müge TAMAR
 • Cahide AYDIN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 31-36
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLARDA PSİKOFARMAKOLOJİ: SON ON YILIN YAZIN BİLGİLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
 • Işık KARAKAYA
 • Şahika GÜLEN ŞİŞMANLAR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 37-50
ERGENLERDE KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI
 • Burcu SERİM
 • Fatma VAROL TAŞ
 • Taner GÜVENİR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 51-58

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler