Cilt 14, Sayı 3

Kasım 2007
(6) Diğer

Diğer

ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN KLİNİSYEN TARAFINDAN UYGULANAN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU ÖLÇEĞİ (TSSB-ÖÇE) GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 • Işık KARAKAYA
 • Nursu ÇAKIN MEMİK
 • Belma AĞAOĞLU
 • A. Tamer AKER
 • Şahika G. ŞİŞMANLAR
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
 • Ayşen COŞKUN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 125-132
TİP 1 DİYABETES MELLİTUSU OLAN ÇOCUK VE ERGENLERİN YAŞAM KALİTESİ ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Nursu ÇAKIN MEMİK
 • Belma AĞAOĞLU
 • Ayşen COŞKUN
 • Şükrü HATUN
 • Muhammed AYAZ
 • Işık KARAKAYA
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 133-138
BİR ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ KLİNİĞİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARDA İLAÇ KULLANIMI
 • Fatma VAROL TAŞ
 • Taner GÜVENİR
 • Süha MİRAL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 139-150
MORQUİO SENDROMU VE PSİKOTIK BULGULU MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK: BİR OLGU SUNUMU
 • Burcu ÖZBARAN
 • Sezen GÖKÇEN
 • Serpil ERERMİŞ
 • Sema KALKAN
 • Mahmut ÇOKER
 • Tezan BİLDİK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 151-156
OLUMLU ERGEN GELİŞİMİNDE EBEVEYN/AKRAN İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ
 • Fatih Bayraktar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 157-166
BEBEKLİK VE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNİN RUHSAL-GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRMESİ: BEBEK RUH SAĞLIĞI ÜNİTESİ İŞLEYİŞİ
 • Didem Behice ÖZTOP
 • Özlem ÖZEL ÖZCAN
 • Runa USLU
 • Neşe EROL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 167-176

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler